Arrow
Arrow
Slider

'Necto Program', verbeterprogramma voor risicobeheersing

Necto (Latijn): onderling verbinden, verbanden leggen, samenvoegen

Risico’s horen bij ondernemen, maar incidenten kunnen u onaangenaam verrassen met onverwachte en ongewenste gevolgen. Strafrechtelijke vervolging, financiële schade, aansprakelijkheid, handhavingtrajecten, reputatieschade en (de belangrijkste laatst) menselijk leed.

De maatschappij stelt eisen aan risicobeheersing van organisaties. Klanten, leveranciers, brancheorganisaties, consumenten, bonden, handhavers en vergunningverleners, ze kunnen allemaal belanghebbende (stakeholder) zijn.

Risicobeheersing, in alle relevante risico thema's, is onderdeel van goed management. Elk incident is een signaal dat de bedrijfsvoering nog niet volledig is beheerst.

Continu verbeteren (Plan Do Check Act) is morgen een beetje beter werken dan vandaag. Soms is dat niet genoeg en is een programmatische aanpak beter. Het 'Necto Program' is een set interventies op maat, gebaseerd op een heldere visie op risicobeheersing en verbetering.

Vaak ontbreekt het niet aan ambitie, maar is de praktijk weerbarstig. Hoe moet u aan de verbetering beginnen, welke stappen moet u nemen, welke interventies kiest u, wat zijn de valkuilen, hoe houdt u het levend en hoe zorgt u dat het niet wegzakt? Het 'Necto Program' geeft een meerjaren programma voor verbetering van risicobeheersing. Van begin tot eind, integraal, gestructureerd en continu bewaakt en bijgestuurd.

Onze ambitie is uw ambitie waar maken.

Mocht u met ons in gesprek willen, kunt u hier onze contactgegevens vinden of een bericht achterlaten.

Hier kunt u een pdf over het 'Necto Program' downloaden.

Risico thema’s

Het 'Necto Program' is ingericht voor risicobeheersing in verschillende (combinaties van) ‘risico thema's’. Het bevat hiervoor een set aan interventies.

Soms worden de relevante risico thema's afzonderlijk beschouwd, maar in werkelijkheid zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

Arrow
Arrow
Slider

 

Draaiboek interventies

Op basis van onze ervaring met de verschillende risico thema's hebben we 10-tallen interventies ontwikkeld.

We maken een draaiboek (programmaplan) met interventies waarmee we de doelstellingen gaan bereiken. We antwoord op:

  • Welke doelen moeten de interventies bereiken?
  • Welke interventies gaan dit bij mijn organisatie realiseren?
  • Welke begeleiding en sturing is nodig om de interventies succesvol en blijvend te maken?

Om het draaiboek passend te maken onderzoeken en analyseren we de organisatie.

Het 'Necto Program' heeft geen kant en klare interventies. We maken ze altijd op maat voor uw organisatie. ‘Best fit’, maatwerk geeft u de beste kans op succes.

Hieronder staan de interventie thema's:

 

Arrow
Arrow
Slider

Onderzoek & Analyse

We bouwden het 'Necto Program' op een heldere visie, die we ontwikkelden tijdens onze ruime ervaring met risicobeheersing en verbeteren. De visie bestaat uit drie elementen:

  • Begrijp en overzie het hele speelveld.
  • Langs welke maatlat leg je organisatie. Als duidelijk is wat bereikt moet worden, kan gericht verbeterd worden.
  • Hoe verbeter je efficiënt en blijvend.

 

Het speelveld

 

Begrijp het speelveld en de spelregels in alle onderlinge samenhang.

Het speelveld en de regels gelden algemeen voor alle domeinen van risicobeheersing. Dit werkt voor bijvoorbeeld arbeidsveiligheid niet anders dan voor patiëntveiligheid.

 

Arrow
Arrow
Slider

 

We onderscheiden vijf aandachtsgebieden. Onlosmakelijk van elkaar en alleen in onderling evenwicht kan in de volle potentie verbeterd worden. Het 'Necto Program' ontleent zijn naam aan het begrip van het speelveld, de spelregels en vooral de onderlinge samenhang. Necto is latijn voor ‘onderlinge verbanden leggen’. En dat is wat we doen.

 

De maatlat: volwassenheid van de organisatie

 

Wat is goed en wat is beter. Het Necto Program stuurt op het volwassenheidsniveau van uw organisatie en kent 5 niveaus, hier beneden uitgelegd.

We onderzoeken op welk volwassenheidniveau uw organisatie zit en leggen samen de lat realistisch maar ambitieus.

Bij het begrijpen van de volwassenheidsniveau's is belangrijk:

  • Het volwassenheidsniveau bepaalt (mede) hoe interventies er uit moet zien.
  • U kunt geen volwassenheidniveau overslaan.
  • Uw organisatie verbetert of verslechtert. Stilstand bestaat niet.
  • Alles wat uw organisatie goed doet, gaat nog steeds goed op de volwassenheidsniveaus er boven.


Arrow
Arrow
Slider

 

Het verbeterproces: de Necto spiraal

Waarschijnlijk heeft uw organisatie geen onbeperkte bronnen (mensen, middelen, financiën, etc.). Succesvol verbeteren betekent spaarzaam zijn: efficiënt en effectief blijvend verbeteren.

 

Arrow
Arrow
Slider

 

Dit veranderkundige model 'dwingt' de organisatie niet, maar is natuurlijk gedrag voor elke veranderende organisatie. Door er op te sturen, gaat de verandering sneller en beter.

Oprichters en Partners

De oprichters

 

Geen verbetertraject is gelijk aan de andere, geen interventie dezelfde. Maatwerk voor elke situatie en het continu volgen en sturen van de verandering is randvoorwaarde voor succes gebleken.
Ondanks dat geen verbetertraject gelijk is, zijn er zeker overeenkomsten. We zagen dingen die bij elk verbetertraject in elke unieke organisatie gelijk gingen. Deze zijn de basis voor het 'Necto Program'. Ze geven houvast en helpen de verbetering planbaar en stuurbaar te maken. Ze hebben een voorspellende waarde waardoor we betere keuzes maken bij het samenstellen van het draaiboek.
We bouwden het 'Necto Program' op onze gezamenlijke 45 jaren ervaring als risicoprofessional in een breed scala van organisaties. Van MKB tot multinational, van petrochemie tot ziekenhuis, van overheid tot branche organisatie en van raad van commissarissen tot de werkvloer.

En we zijn nog lang niet klaar.

 

Arrow
Arrow
Slider

 

De Necto Partners

 

Bij voorkeur voeren uw medewerkers de interventies uit. Soms heeft u extra capaciteit of expertise nodig. Hiervoor werken wij met verschillende partners.

Het 'Necto Program' heeft geen mensen in dienst. Het begint bij uw behoefte en daar zoeken wij de juiste professional bij. Als we om ons heen kijken zien we het vaak anders. Medewerkers zijn beschikbaar en daar wordt een project voor gemaakt.
Onze prioriteit ligt bij uw verbeterproces, niet bij het aan het werk houden van medewerkers.
Steekwoorden die passen bij de Necto Partners zijn no-nonsense, praktisch, hands-on en onafhankelijk. We stellen ze graag aan u voor.

 

Arrow
Arrow
Slider

Contact

E: info@necto-program.nl
T: +31(0)6 46161931

 

Je naam (verplicht)

Je e-mail (verplicht)

Onderwerp

Je bericht